پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://sci.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://sci.lums.ac.ir/images/logo.gif http://sci.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56075&ctp_id=11&id=13642&sisOp=view2018-06-10 12:15:45علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56074&ctp_id=11&id=13641&sisOp=view2018-06-10 12:14:36علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56072&ctp_id=11&id=13640&sisOp=view2018-06-10 12:12:04علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56071&ctp_id=11&id=13639&sisOp=view2018-06-10 12:07:56علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=56067&ctp_id=11&id=13638&sisOp=view2018-06-10 11:59:55علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55898&ctp_id=11&id=13596&sisOp=view2018-06-02 11:36:58علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55809&ctp_id=11&id=13554&sisOp=view2018-05-28 06:46:54علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=55603&ctp_id=11&id=13490&sisOp=view2018-05-21 12:26:46علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54830&ctp_id=11&id=13173&sisOp=view2018-04-10 12:12:02علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54790&ctp_id=11&id=13150&sisOp=view2018-04-08 08:04:13علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53809&ctp_id=11&id=12761&sisOp=view2018-02-05 11:38:31علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53808&ctp_id=11&id=12760&sisOp=view2018-02-05 11:37:25علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53792&ctp_id=11&id=12749&sisOp=view2018-02-05 07:39:28علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53484&ctp_id=11&id=12584&sisOp=view2018-01-16 11:10:08علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53440&ctp_id=11&id=12573&sisOp=view2018-01-14 14:10:37كارگاه ثبت بيماريها و پيامدهاي سلامت برگزار شد.http://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53403&ctp_id=11&id=12547&sisOp=view2018-01-10 11:51:29علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53097&ctp_id=11&id=12462&sisOp=view2017-12-31 05:45:44علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52890&ctp_id=11&id=12369&sisOp=view2017-12-23 14:45:46علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52889&ctp_id=11&id=12368&sisOp=view2017-12-23 14:41:44علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52366&ctp_id=11&id=12174&sisOp=view2017-12-02 09:14:03