پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://sci.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://sci.lums.ac.ir/images/logo.gif http://sci.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53809&ctp_id=11&id=12761&sisOp=view2018-02-05 11:38:31علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53808&ctp_id=11&id=12760&sisOp=view2018-02-05 11:37:25علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53792&ctp_id=11&id=12749&sisOp=view2018-02-05 07:39:28علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53484&ctp_id=11&id=12584&sisOp=view2018-01-16 11:10:08علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53440&ctp_id=11&id=12573&sisOp=view2018-01-14 14:10:37كارگاه ثبت بيماريها و پيامدهاي سلامت برگزار شد.http://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53403&ctp_id=11&id=12547&sisOp=view2018-01-10 11:51:29علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53097&ctp_id=11&id=12462&sisOp=view2017-12-31 05:45:44علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52890&ctp_id=11&id=12369&sisOp=view2017-12-23 14:45:46علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52889&ctp_id=11&id=12368&sisOp=view2017-12-23 14:41:44علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52366&ctp_id=11&id=12174&sisOp=view2017-12-02 09:14:03علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52105&ctp_id=11&id=12100&sisOp=view2017-11-20 17:16:59علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51900&ctp_id=11&id=12009&sisOp=view2017-11-07 08:13:25علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51899&ctp_id=11&id=12008&sisOp=view2017-11-07 08:11:42علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51863&ctp_id=11&id=11989&sisOp=view2017-11-06 07:43:22علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51836&ctp_id=11&id=11974&sisOp=view2017-11-04 09:40:20علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51835&ctp_id=11&id=11973&sisOp=view2017-11-04 09:38:24علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51693&ctp_id=11&id=11927&sisOp=view2017-10-25 10:46:50علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51290&ctp_id=11&id=11852&sisOp=view2017-10-14 15:43:04علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51255&ctp_id=11&id=11840&sisOp=view2017-10-11 13:41:36علم سنجيhttp://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51198&ctp_id=11&id=11808&sisOp=view2017-10-08 18:11:45